За Нас

Стремежът на нашата фирма винаги е да предлага качествени продукти на достъпни цени.

Целта ни е да удовлетворим нуждите и желанията на нашите клиенти. Непрекъснато следим световното развитие и работим за увеличаване разнообразието на продуктовата ни гама в полза на клиентите ни. Високо ценим човешкото здраве и осъзнаваме значението му за всеки. Нашите продукти се изработват от професионалисти, използвайки качествени материали. В производството на ортопедичните ни продукти са внедрени най-новите технологии и квалифициран опитен персонал, за да Ви предлагаме винаги най-доброто качество.

Информация съгласно Чл.41 от НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Алформед ЕООД

Седалище и адрес на управление: с.Долец, ул:Първа 6.

Aдрес на дрогерията: с.Долец, ул:Първа 6.

Телефон 0899439898

Удостоверение за регистрация на дрогерия: N 7/ 10.04.2019

Ръководител на дрогерията: Шенай Четинова Садъкова

Контролът по дейността се осъществява от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, директорите на регионалните здравни инспекции и инспектори при регионалните здравни инспекции.

Полезни връзки: ИАЛ (https://www.bda.bg) и Българския фармацевтичен съюз (https://bphu.bg/)