ИНДИКАЦИИ: Прилага се при дегенеративни нарушения и проблеми в ставите на палеца, синдром на “dequarvein” и при едновременна проява синдрома на карпалния тунел и “dequarvein”.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при болки и натоварване на китката, след имобилизация поради фрактури в областта на китката, теносиновит, нестабилна китка, синдром на карпалния тунел (CTS), ревматоиден артрит, болки в следствие ганглион, травми на меките тъкани на китката.

-36%

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при клавикуларни фрактури, травми в областта на рамото.

-48%

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при дегенеративни нарушения и проблеми в ставите на палеца, синдром на “dequarvein” и при едновременна проява синдрома на карпалния тунел и “dequarvein”.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при теносиновит, остеоартрит-артрит, медиални и латерални епикондилити, при болки в областта на лакътя.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при наранявания и фрактури на раменната кост, състояния изискващи имобилизация на ръката, при гипсови превръзки на ръката. Необходимост от стабилизация.

ИНДИКАЦИИ: Използва се при болки в областта, травми, при скъсвания и наранявания на връзките, следоперативни намеси, за фиксиране на палеца, за рехабилитацията и при всяка необходимост от опора.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при фрактури на мишничната кост за пълно стабилизиране на рамото.