ИНДИКАЦИИ: Прилага се при фрактури на мишничната кост за пълно стабилизиране на рамото.