-39%

ИНДИКАЦИИ: Прилага се за стабилизация в областта на кръстта, постоперативна имобилизация, остро и хронично лумбаго.