ИНДИКАЦИИ: Прилага се с цел подпомагане на възстановяването следоперативни намеси в областта на корема.