-36%

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при клавикуларни фрактури, травми в областта на рамото.