ИНДИКАЦИИ: Прилага се за стабилизация в областта на кръстта, постоперативна имобилизация, остро и хронично лумбаго.

-39%

ИНДИКАЦИИ: Прилага се за стабилизация в областта на кръстта, постоперативна имобилизация, остро и хронично лумбаго.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се с цел подпомагане на възстановяването следоперативни намеси в областта на корема.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при остри болки на кръста, травматични натоварвания на кръста, дегенеративни нарушения на прешленните дискове, лумбаго, тендомиопатия.

ИНДИКАЦИИ: Прилага се при остри болки на кръста, травматични натоварвания на кръста, дегенеративни нарушения на прешленните дискове, лумбаго, тендомиопатия.